Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. Δ.12/20 για την προμήθεια στρατιωτικά εργαζόμενων σκύλων

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο,  διάρκειας δύο (2) ετών, για την «Προμήθεια 160 Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων προς κάλυψη των αναγκών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» προϋπολογισθείσας αξίας  €401.500,00  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/06/2020