Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 733 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Καλαμάτας (120 ΠΕΑ) για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου

Ανακοινώνεται  ότι την 06-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 120 ΠΕΑ (Καλαμάτα), δημόσιος  πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 733 στρεμμάτων  ελεύθερων χώρων του Α/Δ Καλαμάτας (120 ΠΕΑ) για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου. Στην υπόψη έκταση θα πραγματοποιούνται μόνο εργασίες χορτόκοψης-αποψίλωσης- αποκομιδής και όχι καλλιέργειας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2020