Προκήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως Ισογείου Καταστήματος Ιδιοκτησίας ΜΤΑ επί της Οδού Σούτσου 40

Ο διαγωνισμός αφορά την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του ισόγειου καταστήματος Νο4 30τ.μ. με πατάρι 15 τ.μ. επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ., ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΝ56-81Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2020