Απόφαση Μετάθεσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη Διακρίβωση Πρότυπων Συσκευών της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ: Ω9ΦΕ6-ΩΡΜ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη Διακρίβωση Προτύπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) σε Εξωτερικούς Φορείς για το Β-Γ-Δ Τρίμηνο Έτους 2020, έως τη Δευτέρα, 06 Απρ 20 και ώρα 14:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω9ΦΕ6-ΩΡΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2020