Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελίου

Ανακοινώνεται  ότι την  18.03.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης και δικαίωμα παράτασης ενός ακόμη έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/03/2020