Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου

Ανακοινώνεται  ότι την 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου,  για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2020