Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-2533 για τη Συντήρηση των Μετεωρολογικών Radar- ΑΔΑ 61ΑΣ6-ΚΧ0

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-2533 για τη Συντήρηση των Μετεωρολογικών Radar.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : 61ΑΣ6-ΚΧ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2020