Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.29/19) της Δ.Ο.Υ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας Στρατοπέδου ΑΤΑ- ΑΔΑ: ΨΚ796-ΓΣΗ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει  συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στα Γραφεία του Τμ.  Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την άπαξ κοπή – αποκομιδή ξυλείας δέντρων (σε ποσοστό 35% πεύκο και 65% ακακία και λεύκα) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου του ΑΤΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚ796-ΓΣΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/12/2019