Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 1.735 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τανάγρας.

Ανακοινώνεται ότι την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 114 ΠΜ (Τανάγρα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 1.735 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τανάγρας, για χρονικό διάστημα από 01-02-2020 έως 31-01-2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/12/2019