Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) «HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» ΑΔΑ- ΩΟΣΦ6-ΓΛΩ

 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Γενική Επισκευή (Overhaul) «Τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» προϋπολογισθείσας αξίας 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/12/2019