Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 635 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα.

Ανακοινώνεται ότι την 05.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΑ Χρυσούπολης (Καβάλα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 635 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2019