Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση πέντε (5) αποθηκών του Α’ υπογείου χώρου του επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 350 ακινήτου.

Ανακοινώνεται ότι την 07-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση των πέντε (5) αποθηκών του Α’ υπογείου χώρου του επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 350 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, επιφάνειας ως κάτωθι:
α. Αποθήκη 31,20τμ. β. Αποθήκη 24,90τμ. γ. Αποθήκη 31,52τμ (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). δ. Αποθήκη 36,50τμ (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). ε. Αποθήκη 86,18τμ (πρώην γυμναστήριο).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019