Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) της 115ΠΜ για την περιοδική προµήθεια Άρτου και Αρτοσκευασµάτων-Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας (ΑΔΑ: 69Κ86-53Δ)

Η 115ΠΜ προσκαλεί ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονοµική προσφορά για τη σύναψη συµφωνητικού, όσον αφορά στην περιοδική προµήθεια Άρτου και Αρτοσκευασµάτων-Σφολιατοειδών, για ανάγκες Τροφοδοσίας, Λεσχών, του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) και των Μερικών Κυλικείων της Μονάδος.

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 69Κ86-53Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2019