Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 200τμ εντός του Α/Δ Κοζάνης.

Ανακοινώνεται ότι την 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ  θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 200τμ εντός του Α/Δ Κοζάνης,  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για τέσσερα (4) ακόμη χρόνια μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2019