Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. 27/19 για την Προμήθεια «Μεταλλικών Μονών Υπερκείμενων Κρεβατιών και Στρωμάτων από Αφρώδες Πλαστικό» – ΑΔΑ: ΨΡΜΙ6-ΡΕΣ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Μεταλλικών Μονών Υπερκείμενων Κρεβατιών {Κουκέτα = Δύο (2) Μονά Κρεβάτια} και Στρωμάτων από Αφρώδες Πλαστικό,», στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προύπολογισθείσας αξίας 1.101.120,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Δ.27/19

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΨΡΜΙ6-ΡΕΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/10/2019