Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.26/19 για την προμήθεια «Ηλεκτρικών Ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών»- ΑΔΑ : Ω0ΣΦ6-ΡΧ2.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια  «Ηλεκτρικών Ψυγείων και ηλεκτρικών κουζινών»,  στο πλαίσιο της συνδρομής  του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 379.886,40€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : Ω0ΣΦ6-ΡΧ2

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/10/2019