ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/19 201 ΚΕΦΑ

Το  201 ΚΕΦΑ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάδειξη Αναδόχου διακίνησης-ταχυμεταφοράς αεροπορικώς των υλικών της ΠΑ από και προς ΗΠΑ (COURIER), προϋπολογισθείσας αξίας 20.000,00 ευρώ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/08/2019