ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οδική μεταφορά υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς χώρες της Ευρώπης και αντιστρόφως.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/07/2019