Παράταση Διενέργειας Διαγωνισμού 15/19 της Μ.ΓΕΑ – Παροχή Διευκρινίσεων – ΑΔΑ: 63916-3ΧΚ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ, 15/19 (Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων), για την Τετάρτη 10 Ιουλ 19, ώρα 14:00, λόγω παροχής διευκρινίσεων.

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  καθορίζεται η Πέμπτη, 11 Ιουλ 19 και ώρα 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:63916-3ΧΚ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/07/2019