ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 09/19 – Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων (ΑΔΑ:ΩΠΖΞ6-Σ1Ο)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο,  διάρκειας τριών (3) ετών, για την «Προμήθεια 75 Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης – Ανίχνευσης – Έρευνας και Διάσωσης προς κάλυψη των αναγκών της Π.Α.» προϋπολογισθείσας αξίας 191.650,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/09/2019