Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου 35.609,40 τ.μ. στην περιοχή Τσιμάνδρια Λήμνου.

Ανακοινώνεται  ότι την 04.07.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 130 ΣΜ (Ν.Λήμνος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου 35.609,40 τ.μ. στην περιοχή Τσιμάνδρια Λήμνου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια. Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2019