Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αρίθμ. 39/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, Κάλυψης Απαιτήσεων ΑΧΦΥ(Ο/Ν: 193178)

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή γραπτών προσφορών  αναφορικά με την προμήθεια ειδών Ο/Ν θέματος, με C.P.V 33196000-0

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/06/2019