ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕΔ) “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ IFF MODE 5 ΣΤΟ ΑΣΕΠΕ-ΑΔΑ 6ΤΡ86-Ν6Ω

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, προσκαλούμε σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο σχετικά με αντικείμενο την ενσωμάτωση του IFF Mode-5 στο Σύστημα Αποστολής (Mission System) του Α/Φ EMB-145 AEW&C (Αερομεταφερόμενο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου-ΑΣΕΠΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εντός ενός (1) μηνός, μέσω fax στο (+30) 2106593436 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2019