Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/19) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Χρυσούπολης-ΑΔΑ:78Ξ76-Ρ4Ζ

07/03/2019H 350 ΠΚΒ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση μόνο της τιμής για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης 650στρεμμάτων από ελεύθερουσ χώρους του Α/Δ Χρυσούπολης. Η Διακήρυξη … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/19) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Χρυσούπολης-ΑΔΑ:78Ξ76-Ρ4Ζ”

H 350 ΠΚΒ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση μόνο της τιμής για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης 650στρεμμάτων από ελεύθερουσ χώρους του Α/Δ Χρυσούπολης.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 78Ξ76-Ρ4Ζ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/03/2019