Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Valve Manifold,Συγκροτήματος Υδραυλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183293)

19/03/2019To 201KΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183293). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019Η προθεσμία παραλαβής … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Valve Manifold,Συγκροτήματος Υδραυλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183293)”

To 201KΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183293).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2019