Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120 ΠΕΑ (ΚΛ-102Π) ΑΔΑ:ΩΚΤΡ6-ΠΜ7

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120 ΠΕΑ (ΚΛ-102Π)”. Η παρούσα προκήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΚΤΡ6-ΠΜ7.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΛ-102Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2019