Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Υ/Σ Μ.Τ. ΟΣΕΑΑΥ 133ΣΜ» (133ΣΜ-17-01) – ΑΔΑ: ΩΦ9Μ6-ΧΙΣ

Το ΓΕΑ/ΤΑΑ διακηρύσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου «Αντικατάσταση Υ/Σ Μ.Τ. ΟΣΕΑΑΥ 133ΣΜ» (133ΣΜ-17-01).

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 24/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/01/2019