Συνέχιση Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 9 γραφείου-διαμερίσματος 6ου ορόφου του ΜΤΑ επί της Ακαδημίας 27Α

Ανακοινώνεται ότι το Μ.Τ.Α. συνεχίζει να τελεί σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 9 γραφείου–διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/12/2018