Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση της χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος)

Ανακοινώνεται ότι την 11.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση της χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος), συνολικής επιφάνειας 113.870,00 τ.μ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/09/2018