Διακήρυξη Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς τη Δημοσίευση Προκήρυξης, υπ’αρίθμ. 32/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων του 251 ΓΝΑ» ΑΔΑ : ΩΖΩ96-8ΜΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σε ευρώ (€), χωρίς τη δημοσίευση Προκήρυξης, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων , προς κάλυψη των απαιτήσεων του 251 ΓΝΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 09/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2018