Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως Ισογείου Καταστήματος Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. επί της Οδού Σούτσου 40, Αθήνα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του ισόγειου καταστήματος Νο3, επιφανείας συνολικού εμβαδού 45τ.μ (30 τ.μ. με πατάρι 15 τ.μ.) επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μερίμνη της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4Φ06-26Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2018