Διενέργεια Διαπραγματεύσεων για την Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 8 γραφείου–διαμερίσματος 6ου ορόφου του Μ.Τ.Α. επί της Ακαδημίας 27Α

Ανακοινώνεται ότι το Μ.Τ.Α. θα προχωρήσει σε Διαδικασία Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 8 γραφείου–διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 129 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2018