Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 41,7 στρεμμάτων περιοχής πυρομαχικών μετά των ευρισκομένων εντός αυτής 79 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

      Ανακοινώνεται  ότι την 21.06.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί  στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 41,7 στρεμμάτων περιοχής πυρομαχικών μετά των ευρισκομένων εντός αυτής 79 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01.09.2018 έως 31.08.2023.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2018