Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την για την ανάδειξη αναδόχου «Oδικής μεταφοράς των υλικών της ΠΑ από και προς τις χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών» – ΑΔΑ : ΩΦΧΑ6-ΔΙΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση για την ανάδειξη αναδόχου «Oδικής μεταφοράς των υλικών της ΠΑ από και προς τις χώρες της Ευρώπης,  καθώς και εντός αυτών».

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2018