Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση 90 στρεμμάτων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Αράξου

Ανακοινώνεται ότι την 23.05.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 90 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2018