Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση 800 στρεμμάτων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Αγρινίου, για Κοπή – Αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου

Ανακοινώνεται ότι την 16.05.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΑ Ακτίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 800 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου, για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής, από 20.06.2018 έως 19.06.2022, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. Στην παραπάνω έκταση θα πραγματοποιούνται μόνο εργασίες χορτόκοψης-αποψίλωσης- αποκομιδής και όχι καλλιέργειας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2018