Διενέργεια Διαπραγματεύσεων του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση της Χρήσης Α/Δ Σπάρτης (Λευκόχωμα)

Ανακοινώνεται ότι την 22.03.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, θα διενεργηθούν  στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα, ΤΚ 106 71, 1ος όροφος), διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση της χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος).

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2018