Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση 315 Ελαιοδέντρων ΑΔ Καστελίου

Ανακοινώνεται ότι την 23.02.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές
προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καστελίου, για χρονικό διάστημα από 01.02.2018 μέχρι 31.01.2022.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2018