Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)».-ΑΔΑ : 69Ζ96-26Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)».

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/11/2017