Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ.49/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ : Ω8496-ΟΨΜ

H Yπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 220.875,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 273.885,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/01/2018