Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 10/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών – Σαλατών & Αλίπαστων για Ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: 7ΦΘΩ6-05Σ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 10/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών – Σαλατών & Αλίπαστων για Ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΘΩ6-05Σ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/07/2017