Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 9 /2017 για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρουτων & Λαχανικών, για Ανάγκες Τροφοδοσίας, και Λεσχών της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: ΨΦ2Υ6-Μ03

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 9 /2017 για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρουτων & Λαχανικών, για Ανάγκες Τροφοδοσίας, και Λεσχών της 115 ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΦ2Υ6-Μ03

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/06/2017