Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2017 για Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού LIS (Laboratory Information System) για Ένα (1) Έτος για τις Ανάγκες του 251 ΓΝΑ/ΚΜΗ – ΑΔΑ: 6ΙΜ06-ΛΡ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2017 για Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού LIS (Laboratory Information System) για Ένα (1) Έτος για τις Ανάγκες του 251 ΓΝΑ/ΚΜΗ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΜ06-ΛΡ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2017