Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 18/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6Ε9Ψ6-4ΓΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 18/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε9Ψ6-4ΓΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2017