Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/17 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών (Ειδικά Buffer, υγρά, KIT και ό,τι Υγειονομικό ή μη Υλικό Απαιτείται) για την Τέλεση Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων του Τμήματος Κυτταρικής Μοριακής Παθολογικής Ανατομίας (Σύστημα Ανοσοϊστοχημείας με Συνοδό Εξοπλισμό) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΔΘΙ6-6ΩΧ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/17 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών (Ειδικά Buffer, υγρά, KIT και ό,τι Υγειονομικό ή μη Υλικό Απαιτείται) για την Τέλεση Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων του Τμήματος Κυτταρικής Μοριακής Παθολογικής Ανατομίας (Σύστημα Ανοσοϊστοχημείας με Συνοδό Εξοπλισμό) του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΘΙ6-6ΩΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/07/2017