Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, για το μάθημα Φυσική Αγωγή/Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης – ΑΔΑ:ΨΤΜΘ6-ΤΗΝ

Κύρωση του Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών για το μάθημα Φυσική Αγωγή (ειδικότητα: Κλασικός Αθλητισμός)-Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΜΘ6-ΤΗΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2017