Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17 του Α/Απ. Ακτίου για την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: 62Ι26-4ΨΞ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17 του Α/Απ. Ακτίου για την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62Ι26-4ΨΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2017