Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 σε Α/Δ της ΠΑ» – ΑΔΑ: ΨΟΥ36-8Φ8

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 σε Α/Δ της ΠΑ».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΥ36-8Φ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2017