Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2017 για Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού LIS (Laboratory Information System) για Ένα (1) Έτος για τις Ανάγκες του 251 ΓΝΑ/ΚΜΗ – ΑΔΑ: 6ΙΜ06-ΛΡ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2017 για Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού LIS (Laboratory Information System) για Ένα (1) Έτος για τις Ανάγκες του 251 ΓΝΑ/ΚΜΗ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΜ06-ΛΡ8

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/17 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών (Ειδικά Buffer, υγρά, KIT και ό,τι Υγειονομικό ή μη Υλικό Απαιτείται) για την Τέλεση Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων του Τμήματος Κυτταρικής Μοριακής Παθολογικής Ανατομίας (Σύστημα Ανοσοϊστοχημείας με Συνοδό Εξοπλισμό) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΔΘΙ6-6ΩΧ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/17 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών (Ειδικά Buffer, υγρά, KIT και ό,τι Υγειονομικό ή μη Υλικό Απαιτείται) για την Τέλεση Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων του Τμήματος Κυτταρικής Μοριακής Παθολογικής Ανατομίας (Σύστημα Ανοσοϊστοχημείας με Συνοδό Εξοπλισμό) του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΘΙ6-6ΩΧ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 18/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6Ε9Ψ6-4ΓΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 18/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε9Ψ6-4ΓΕ

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 – ΑΔΑ: 7ΦΣΦ6-ΝΧΣ

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2017 έως 30-9-2018 για τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, δύο (2) θέσεις και ΑΓΓΛΙΚΩΝ, δύο (2) θέσεις.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΣΦ6-ΝΧΣ
Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Ανακοίνωση Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ΔΕ.31/17 που αφορά στην «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164» – ΑΔΑ : 7ΘΖΗ6-ΩΒΘ

Ανακοίνωση Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ΔΕ.31/17 που αφορά στην «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΖΗ6-ΩΒΘ

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15/22-06-2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ

Ανακοινώνεται ότι την 20-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), Δημόσιος Eπαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ακινήτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 σε Α/Δ της ΠΑ» – ΑΔΑ: ΨΟΥ36-8Φ8

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 σε Α/Δ της ΠΑ».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΥ36-8Φ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου – ΑΔΑ: Ω4ΗΗ6-Ψ6Λ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΗΗ6-Ψ6Λ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 για την Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής προς Κάλυψη Απαιτήσεων ΔΑΥ/ΚΜΗ – ΑΔΑ: Ω7ΜΙ6-Τ5Δ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 για την Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής προς Κάλυψη Απαιτήσεων ΔΑΥ/ΚΜΗ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΜΙ6-Τ5Δ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.08/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης (ελαστικοί αγωγοί) Αγκυροβολίων Συστήματος Αγωγού Καυσίμων για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών – ΑΔΑ: Ω93Ε6-Δ6Ξ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.08/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης (ελαστικοί αγωγοί) Αγκυροβολίων Συστήματος Αγωγού Καυσίμων για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω93Ε6-Δ6Ξ