Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 01/2017 για την για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Χοιρινού με Οστό και Κατεψυγμένου Ολόκληρου Κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ – ΑΔΑ : 6ΡΥ56-ΓΚ1

Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 01/2017 για την για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Χοιρινού με Οστό και Κατεψυγμένου Ολόκληρου Κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΥ56-ΓΚ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2017